Akty prawne

Najważniejsze wewnętrzne akty prawne

 

Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego

 

Uchwały Senatu