top of page
Warsztaty online

WEBINARIA, DEBATY, WYKŁADY ONLINE
WYŻSZA SZKOŁA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, mającym znaczny wpływ na stopień internacjonalizacji oraz budowanie wizerunku Uczelni otwartej na międzynarodowe wyzwania a także daje niepowtarzalną szansę kształcenia z zakresu bezpieczeństwa przyszłych funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników administracji.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu podejmując starania o dalszy rozwój Uczelni popularyzuje naukę między innymi poprzez organizację i uczestnictwo w webinariach, debatach i wykładach naukowych online otwartych dla szerokiej publiczności.

Nowa strategia bezpieczeństwa UE 2020 – 2025 uwzględnia zagrożenia, z którymi mierzy się współczesna Europa i zapewnia, że obowiązująca w krajach członkowskich polityka bezpieczeństwa jest oparta na wspólnych, europejskich wartościach: poszanowaniu praworządności, równości i praw podstawowych, zagwarantowaniu transparentności, rozliczalności i kontroli demokratycznej. Dokument określa priorytety i odpowiadające im działania, mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowym i fizycznym w sposób zintegrowany w całym ekosystemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Z tej okazji, jak również w zachęceniu studiowania obcokrajowców do studiowania w Polsce, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, we współpracy z krajowymi i europejskimi uczelniami, zaprasza na cykl webinariów, debat i wykładów naukowych w języku angielskim, ukraińskim oraz polskim o tematyce zasad działania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa, funkcji nadzoru w administracji publicznej, kryminalistyki, kryminologii, przemocy w rodzinie oraz przestępstwa handlu ludźmi. Uznani naukowcy i specjaliści z Polski oraz z zagranicy poruszają w nich tematy z dziedziny nauk społecznych, w tym nauk o bezpieczeństwie, prawa oraz z zarządzania i jakości, które będą udostępniane online na kanale YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram i Facebooku. 

Edukacja internetowa stwarza szansę na przełamywanie barier geograficznych, czasowych i społecznych w dostępie do edukacji szkolnictwa wyższego na najwyższym poziomie. Dodatkowo na stronie internetowej Uczelni cyklicznie będą publikowane nagrania wykładów i dyskusji organizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Zachęcamy do udziału! Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w transmisjach online w czasie rzeczywistym, w późniejszym terminie udostępnimy nagrania z wykładów na naszym kanale w serwisie Youtube.

Zapraszamy na spotkanie z dr hab. Renatą Włodarczyk, prof. CB,

[29 kwietnia 2022 r.].

wykładowca Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balitcum, biegły Sądu Okręgowego

w Szczecinie z zakresu badań morfologicznych włosów ludzkich, zwierzęcych i włókien

Współczesne metody identyfikacji kryminalistycznej człowieka

Wykład w j. polskim 60 min

OBEJRZYJ WYKŁAD

Zapraszamy na wykład dr hab. Renaty Włodarczyk, prof. CB,
[23 maja 2022 r.].

wykładowca Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balitcum, biegły Sądu Okręgowego

w Szczecinie z zakresu badań morfologicznych włosów ludzkich, zwierzęcych i włókien

Współczesne metody identyfikacji kryminalistycznej włosów ludzkich

Wykład w j. polskim 60 min

Zapraszamy na webinarium
dr Oleksandr Kołomojca, prof. KNB CEiK MSW Ukrainy,
[24 marca 2022 r.].

doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, wiodący specjalista ds. organizacji pracy naukowej Działu wspierania działalności Kirowogradzkiego Naukowo-Badawczego Centrum Ekspertyzy i Kryminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Przemoc w rodzinie jako problem społeczny na Ukrainie

Wykład w j. ukraińskim 60 min

Zapraszamy na wykład dr Anny Janus,
[30 czerwca 2022 r.].

Zasady działania funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Wykład w j. angielskim  60 min

bottom of page