top of page

Kandydaci z niepełnosprawnością

Uczelnia podejmuje szereg działań mających na celu stworzenie warunków równych szans dla osób z niepełnosprawnością. Nasze budynki dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w taki sposób aby proces kształcenia przebiegał we właściwy sposób.

Wszystkich kandydatów na studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego obowiązują jednolite zasady rekrutacji opisane w Regulaminie rekrutacji.

W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, Uczelnia dopuszcza możliwość dostosowania procesu rekrutacji do jego potrzeb. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na indywidualną organizację procesu rekrutacji, należy złożyć w dziekanacie (stacjonarnie lub mailowo) prośbę wraz z informacjami jakie udogodnienia w procesie rekrutacyjnym są potrzebne.  Zmiana warunków rekrutacji odbywa się przez decyzję przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Rektora.

wskz-kandydaci-niepelnosprawni.jpg
bottom of page