top of page
studia wskz.jpg

Rekrutacja na studia

Wybierz kierunek dla siebie na studiach licencjackich, magisterskich lub podyplomowych i studiuj tak, jak lubisz.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia działająca od ponad 20 lat. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni RAD-on, pod numerem 208. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami, uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów zawodowych oraz innego typu form kształcenia, nadających uprawnienia zawodowe, zgodne z rozporządzeniami:
 

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  • Ministra Edukacji Narodowej,

  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wskz-siedziba.jpg

#208

nasz numer

w ewidencji uczelni

rad-on

bottom of page