top of page

Zaplanowane i zrealizowane
konferencje naukowe

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi aktywny ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizujemy we współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy.

 

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów ścigania i służb z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z walką z przestępczością środowiskową w Polsce i na świecie zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki oraz działań w zakresie legislacyjnym oraz w celu wypracowania mechanizmów skoordynowanej współpracy pomiędzy wyspecjalizowanymi służbami.

 

Konferencje naukowe skupiają środowisko naukowców oraz praktyków. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy i rozwiązania. W konferencjach organizowanych przez WSKZ biorą udział również przedstawiciele organów ścigania, a także przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Konferencje naukowe i naukowo-praktyczne

I międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Użycie, wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej aspekty
prawno-administracyjne"

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany wyników badań, poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów ścigania i służb z zakresu użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych (służb, organów i innych podmiotów ochronnych i medycznych) całym jej spektrum prawno –proceduralnym.

Starogard Gdański, Wrocław, 31 marca 2023 r. | ONLINE - platforma Teams

Pobierz program konferencji

Image by Jean Soumet--Dutertre

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. "Zdrowie i społeczeństwo na wojnie"

Seminarium dla nauczycieli „Specyfika procesu wychowawczego w warunkach wojny", 23.11.2022 r.
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu wspólnie z Centralnym Ukraińskim Instytutem Rozwoju Człowieka , Kropivnytskyi, Ukraina

 

Kropywnycki, Ukraina 22-23 listopada 2022 r. | ONLINE

www.vmurol.kr.ua

Image by Miha Rekar

Bieżące kwestie doskonalenia działań ekspertów kryminalnych i prawnych

Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Pomorską Szkołę Wyższą w Starogardzie Gdańskim, Collegium Balticum Akademię Nauk Stosowanych w Szczecinie wspólnie z Kirowohradzkim Centrum Kryminalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Kropywnycki, Ukraina 23 września 2022 r. | ONLINE

Szczegóły konferencji i uczestnictwo (PL) > 

konferencja-kryminalistyczno-prawna.jpg

Międzynarodowy Okrągły Stół na temat: "Rozwój ekologicznej ekspertyzy sądowej jako ważny czynnik ochrony środowiska"

Konferencja organizowana przez Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawii wspólnie z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
 

Kiszyniów, Mołdawia 30 września 2022 r. | ONLINE 

Image by Immo Wegmann

Konferencja naukowa pt. "Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich"

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego, Kielce, 29 czerwca 2022 r.

Szczegóły konferencji (PL) >

Image by Curioso Photography

Konferencja naukowa pt. "Aktualne problemy doskonalenia działalności kryminalistycznej i ścigania"

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu wspólnie z Kirowohradzkim Centrum Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy
24 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 | ONLINE

Formularz zgłoszeniowy na konferencję (EN/PL) >

Szczegóły konferencji (EN) >

Image by Tingey Injury Law Firm

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. "Problematyka ekspertyz sądowych w sferze psychologiczno-psychiatrycznej i ich wykorzystanie
w procesie sądowym"

Uśmiechnięty prawnik

Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja dla studentów, doktorantów  i naukowców  on-line, pt. „DYSKUSJE EKONOMICZNO-PRAWNE

konferencja-wskz.jpg

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego będzie uczestniczyła jako  partner w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej organizowanej przez Kirowogradzki Instytut Naukowo-Badawczy - Centrum Ekspertów Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Aktualne zagadnienia dotyczące doskonalenia działań w zakresie kryminalistyki oraz organów ścigania.

 

Kirowograd, Ukraina, 25 marca 2022 | ONLINE

Szczegóły konferencji (PL) >
Деталі конференції (UA) >

śledczy

I Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesne wyzwania w aspekcie przestępczości środowiskowej – gospodarka odpadami"

Wrocław, 23 marca 2022 r. | ONLINE

Zanieczyszczony ocean z tworzyw sztucznych
bottom of page