top of page

Baza dydaktyczna

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi swoją działalność w budynku położonym w centrum Wrocławia (pl. Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław). Cechuje ją łatwy dostęp do połączeń komunikacyjnych, stacji rowerów miejskich oraz dostęp do innych instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych.

thespian_rondo.jpg

Pomieszczenia dydaktyczne zlokalizowane w budynku „Thespian” cechuje najwyższy standard wykończenia, a ich przydatność do prowadzenia kształcenia można uznać jako niezwykle wysoką.

Każda z sal dydaktycznych jest wyposażona w komplet komfortowych miejsc siedzących, nowoczesny, wielkorozmiarowy ekran telewizyjny, laptop, tablicę tradycyjną i multimedialną, sprzęt audiowizualny do wykorzystania w procesie ewentualnego kształcenia zdalnego (wprowadzenie bądź utrzymanie reżimu sanitarnego).

 

W siedzibie Uczelni funkcjonuje wielostanowiskowa pracownia komputerowa, która przeznaczona jest na potrzeby prowadzonych zajęć o charakterze dydaktycznym.

 

Budynek którym dysponuje Uczelnia jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Korytarze są szerokie, a ciągi komunikacyjne bezprogowe. Dzięki windom osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi bez przeszkód dotrą na 2 i 3 piętro na które znajdują się sale wykładowe i ćwiczeniowe.

 

Uczelnia dysponuje również powierzchnią biurową przygotowaną i przystosowaną do celów dydaktycznych w innym, nowoczesnym budynku w ścisłym centrum Wrocławia, przy ul. A. Zelwerowicza 20.

Chcąc zapewnić studentom możliwie jak największe wsparcie w procesie kształcenia Uczelnia wprowadziła własną platformą edukacyjną dostępną dla studentów na stronie wskz.pl.

 

Obecnie WSKZ dysponuje opracowanymi zdigitalizowanymi materiałami dydaktycznymi przydatnymi w procesie zdobywania wiedzy o charakterze asynchronicznym – studenci mają zapewniony stały, nieprzerwany dostęp do wykładów i materiałów dydaktycznych z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania. Dostęp do materiałów jest możliwy z poziomu „Panelu studenta” po wcześniejszym zalogowaniu na indywidualne konto studenta. Platforma umożliwia również możliwość kontaktu o charakterze synchronicznym (dzięki aplikacji Teams), w tym w razie potrzeby również możliwość prowadzenie zajęć w formie audio video. Co istotne platforma posiada moduły pozwalających na naukę również poza zaplanowanymi zajęciami, np. możliwość przechowywania materiałów czy sporządzanie notatek w formie elektronicznej. Dodatkowo platforma zapewnia m. in. narzędzia do testowania i analiz ilościowych, co jest i będzie przydatne podczas realizacji zajęć wymagających zaangażowania specjalnych programów i aplikacji o walorach obliczeniowych i prognostycznych. Na stan infrastruktury wspomagającej proces kształcenia w chwili obecnej składają się programy i aplikacje komputerowe (Microsoft 365 dla nauczycieli lub wykładowców, Office 365 dla studentów).

 

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest przygotowana na ewentualne zmiany związane z procesem kształcenia i dostosowanie go do zmieniających się wytycznych epidemicznych. Studenci w razie potrzeby będą mieli możliwość korzystania z technik kształcenia na odległość (synchronicznych i asynchronicznych), a proces ten nadzorowany będzie przez Rektora i Prorektora ds. kształcenia. Już w roku 2020 w związku z zagrożeniem epidemicznym Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego Zarządzeniem Rektora nr 6/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć i organizacji prowadzenia zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (https://bip.wskz.pl/), stworzyła możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym. W związku z kształceniem zdalnym dopuszczona została również możliwość dostosowania metod weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do zajęć. Uczelnia stwarza także możliwość przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii zapewniających rejestrację oraz kontrolę jego przebiegu.

bottom of page