top of page
studia-online_wskz.webp

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby rynku, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia realizację studiów podyplomowych w formie online. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół wykładowców, pozwala studentom realizować studia podyplomowe w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego po zaliczeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW. Świadectwo potwierdza uzyskanie uprawnień do podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela.

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego o najwyższy standard edukacji dba ponad 300 wykwalifikowanych wykładowców. Nauka na studiach podyplomowych w WSKZ odbywa się za pośrednictwem innowacyjnej platformy e-learningowej, do której studenci mają całodobowy dostęp.

Uczelnia wyższa WSKZ oferuje atrakcyjne programy studiów podyplomowych z wykorzystaniem metody online, m. in.:

 • Psychologia

 • Pedagogika

 • Prawo

 • Dietetyka

 • Sport

 • Finanse i Rachunkowość

 • MBA

 • Zdrowie

 • IT

 • Zarządzanie

 • Marketing

 • Biznes

 • Nieruchomości

 • Bezpieczeństwo


Każdy z absolwentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego po zaliczeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW. Warto zwrócić uwagę, iż świadectwo uzyskiwane po ukończenia studiów podyplomowych online, wydawane są na takich samych wzorach świadectw i na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku studiów podyplomowych stacjonarnych. Na świadectwach nie ma adnotacji, iż studia realizowane były w formie e-learningowej.

 

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego w oparciu o wymogi MNiSW, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji przydatnych do podjęcia pracy w zakresie ukończonego kierunku studiów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wpis rejestru szkół wyższych pod nr. 208 (decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r.; nr DSW-3-0145-378/Eko/2001) 

Uczelnia uzyskała również Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Oznacza to, że WSKZ prowadzi swoją działalność oświatową zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Dodatkowo uczelnia posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00009/2019. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

bottom of page