top of page

Przeniesienie z innej uczelni

Studiujesz, ale z różnych powodów rozważasz zmianę uczelni? Zostałeś skreślony z listy studentów? Spróbuj jeszcze raz i zostań naszym studentem. Niezależnie od tego, na jakiej uczelni studiujesz/studiowałeś, możesz skorzystać z tej oferty. Pamiętaj jednak, że przeniesienie jest możliwe wyłącznie na taki sam lub pokrewny kierunek studiów po zaliczeniu przynajmniej pierwszego semestru studiów. 

Wystarczy złożyć podanie w Dziekanacie i dołączyć wykaz zrealizowanych przez Ciebie przedmiotów wydany przez Twoją aktualną uczelnię lub uczelnię, w której przerwałeś studia.

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów uznamy, które przedmioty zostaną zaliczone w naszej Uczelni i określimy zasady uzupełniania ewentualnych różnic programowych.

Wykaz niezbędnych dokumentów

  • podanie o przeniesienie – pobierz dokument

  • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez Dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)

  • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).

  • oryginalne dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie lub wysłać pocztą tradycyjną.

Rozpatrzenie wniosku

Po rozpatrzeniu podania przez Prorektora ds. kształcenia skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie, abyś zapoznał się z warunkową zgodą Prorektora oraz ilością różnic programowych, a także wykazem dokumentów jakie należy jeszcze złożyć.

Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że poinformował o przeniesieniu uczelnię macierzystą, z której się przenosi i uzyskał jej zgodę oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej – co potwierdza pisemnym zaświadczeniem z uczelni macierzystej, które jest obowiązkowe w celu uzyskania wpisu na listę studentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

W przypadku pytań napisz lub zadzwoń do nas:

Tel.: 22 60 20 110,

e-mail: kontakt@wskz.pl

Czy można przenieść się na inny kierunek studiów?

​Nie ma znaczenia, jaki kierunek studiujesz Jeśli podczas przeniesienia na inną uczelnię zdecydujesz się na Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, będziesz mógł wybrać, czy chcesz kontynuować obecną ścieżkę edukacyjną, czy też wolisz zdobywać kompetencje w innej dziedzinie. Umożliwiamy przeniesienie na dowolny kierunek studiów licencjackich lub magisterskich (z wyłączeniem studiów magisterskich jednolitych).

Czy można dokonać przeniesienia na inną uczelnię w trakcie semestru?

Tak, nie musisz czekać na koniec semestru. Do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego możesz przenieść się właściwie w każdym momencie. Pamiętaj jednak, że im wcześniej, tym lepiej – różnic programowych do nadrobienia będzie wtedy znacznie mniej.

Czy da się przenieść z warunkiem?

W przypadku, gdy masz niezaliczony przedmiot lub otrzymałeś wpis warunkowy na swojej obecnej uczelni, nasza procedura przeniesienia uwzględnia możliwość dostosowania poziomu edukacji do Twoich aktualnych potrzeb akademickich. Dla przykładu, jeśli otrzymałeś wpis warunkowy na trzeci semestr z powodu niezaliczonego przedmiotu, w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego masz możliwość zapisania się na semestr drugi.

Czy tryb studiów ma wpływ na możliwość przeniesienia się na inną uczelnię?

Tryb, w jakim prowadzone były dotychczasowe studia, nie ma wpływu na możliwość przeniesienia się na naszą Uczelnię. Niezależnie od tego, czy Twoje studia były realizowane w trybie zaocznym, czy dziennym, masz możliwość przepisania się do nas i kontynuowania edukacji. Nie czekaj z decyzją – to Twoja przyszłość!

bottom of page