top of page

Przeniesienie z innej uczelni

Studiujesz, ale z różnych powodów rozważasz zmianę uczelni? Zostałeś skreślony z listy studentów? Spróbuj jeszcze raz i zostań naszym studentem. Niezależnie od tego, na jakiej uczelni studiujesz/studiowałeś, możesz skorzystać z tej oferty. Pamiętaj jednak, że przeniesienie jest możliwe wyłącznie na taki sam lub pokrewny kierunek studiów po zaliczeniu przynajmniej pierwszego semestru studiów. 

Wystarczy złożyć podanie w Dziekanacie i dołączyć wykaz zrealizowanych przez Ciebie przedmiotów wydany przez Twoją aktualną uczelnię lub uczelnię, w której przerwałeś studia.

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów uznamy, które przedmioty zostaną zaliczone w naszej Uczelni i określimy zasady uzupełniania ewentualnych różnic programowych.

Wykaz niezbędnych dokumentów

  • podanie o przeniesienie – pobierz dokument

  • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez Dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)

  • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).

  • oryginalne dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie lub wysłać pocztą tradycyjną.

Rozpatrzenie wniosku

Po rozpatrzeniu podania przez Prorektora ds. kształcenia skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie, abyś zapoznał się z warunkową zgodą Prorektora oraz ilością różnic programowych, a także wykazem dokumentów jakie należy jeszcze złożyć.

Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że poinformował o przeniesieniu uczelnię macierzystą, z której się przenosi i uzyskał jej zgodę oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej – co potwierdza pisemnym zaświadczeniem z uczelni macierzystej, które jest obowiązkowe w celu uzyskania wpisu na listę studentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

W przypadku pytań napisz lub zadzwoń do nas:

Tel.: 22 60 20 110,

e-mail: kontakt@wskz.pl

bottom of page