top of page

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668, z późn. Zm.), Regulaminu praktyk zawodowych WSKZ oraz program studiów. Wszelkie regulacje dotyczące organizacji praktyk oraz praw i obowiązków studenta i instytucji przyjmującej na praktyki są zawarte w Regulaminie praktyk przyjętym przez Uczelnię. Zakres tematyczny praktyk oraz lista zakładanych do osiągnięcia efektów uczenia się zawarte są w sylabusie modułu praktyka zawodowa. Kontrola osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się z zakresu praktyk zawodowych odbywa się poprzez analizę dokumentacji praktyk prowadzonej i gromadzonej w sposób określony w Regulaminie praktyk zawodowych. Praktyka jest zaliczana przez Prorektora ds. Kształcenia. 

Wykaz instytucji - praktykodawców dla studentów WSKZ:

01

Polskie Centrum Mediacji

03

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

05

Urząd Gminy Czernica

07

Dolnośląska Państwowa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą we Wrocławiu

09

Kancelaria Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp. p. 

11

V-SPEED Sp. z o. o. 

13

Bel-Pol Sp. z o. o. 

15

Klinika Zdrowia Psychicznego – Nowa Pora Roku SP. z o.o.

17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu

19

Resilience – Gabinet Psychoterapii

21

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

23

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

25

Powiatowy Urząd Pracy
we Wrocławiu

02

Pora Roku Sp. z o.o.

04

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.

06

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

08

Kancelaria Adwokacka Marcina Trzeciaka  

10

Studio Programowania Sp. z o. o.  

12

Era Psyche

14

Fundacja Imago

16

Liceum Ogólnokształcące
nr XV im. Mjr. P. Wysockiego we Wrocławiu

18

Publiczne Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki”

20

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

22

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

24

Powiatowy Urząd Pracy

w Oławie

Możliwe jest również odbywanie praktyk w innych instytucjach, ważne jest jednak aby charakter działalności był związany ze studiowanym kierunkiem oraz aby w ich trakcie wykonywać czynności, które pozwolą na osiągnięcie wskazanych w sylabusie efektów uczenia się.

 

Zarządzenie Rektora ws. Praktyk

Dokumenty wymagane do rozliczenia praktyk, regulamin oraz sylabus znajdują się w zakładce „Panel Studenta”

bottom of page