Władze Uczelni

REKTOR
dr Henryk Fedewicz

Wyróżnienie dla prof. nadzw. dr hab. Antoniego Olaka

To wielkie wyróżnienie dla Naszej Uczelni. 27 października 2017 roku Narodowy Uniwersytet, Akademia Ostrogska w Ostrogu nadał pracownikowi Naszej Uczelni: prof. nadzw. dr hab. Antoniemu Olakowi Tytuł Doktora Honoris Causa. To wielkie uznanie dla Pana Profesora, za całokształt jego pracy naukowej i ogromnego dorobku naukowego.

To zaszczytny tytuł, za znaczący wkład w rozwój partnerstwa i współpracy w dziedzinie oświaty, nauki, kultury i duchowości w stosunkach Polsko-Ukraińskich.

Profesor Antoni OLAK jest od ponad dwóch lat związany z naszą uczelnią, jest społecznikiem, od blisko 40 lat związany z Polskim Czerwonym Krzyżem (czynny Honorowy Dawca Krwi). Jest także Prezesem Zarządu Oddziału Podkarpackiego PCK w Rzeszowie i Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Swoim wychowankom i studentom wskazuje jak „należy podążać właściwą drogę…” .
[ … : Ogromnie się cieszę za to wyróżnienie, cieszę się za to szerokie spojrzenie na moją drogę: Rzeszów, Ostrówiec Świętokrzyski, Katowice, Warszawa, Lublin, że to zatrzymało się akurat na mojej osobie – mówił podczas konferencji prasowej prof. dr hab. Antoni OLAK. Rozpoczynając 10 lat temu moją pierwszą podróż jako naukowy Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego - jadąc na Słowację i Ukrainę nie zdawałem sobie sprawy
że zostanę doktorem honoris causa. Jest to jak już wspomniano ukoronowanie mojej działalności, jednak myślę i mam taką nadzieję, iż przy wsparciu tak życzliwego mi otoczenia w jakim się znajduje i pracuje, że moje największe osiągnięcia życiowe są przede mną.

Instytut Ekonomii
  

 1. prof. dr hab. Dajnowski Jurij

 2. prof. dr hab. inż. Hudym Wasyl

 3. prof. dr hab. Mizyuk Bohdan

 4. prof. nadzw dr hab. Cilecki Eugeniusz

 5. dr Henryk Fedewicz

 6. dr Ryszard Gł‚ukowski

 7. dr Kawecki Andrzej

 8. dr Kaczanowski Jan

 9. dr Mał‚ek Stanisław.

 10. dr Tomasz Józef Barański.

 11. dr Bogdan Ogonowski.

 12. dr Grzegorz Zając

 13. mgr Knyshyk Natalija

 14. mgr inż. Piotr Kisiel

 15. mgr inż.  Artur Olszański

 16. mgr Stanisław Kolanko