top of page
akredytacje-uczelnia-wskz.webp

Akredytacja WSKZ

W trosce o najwyższą jakość kształcenia, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego dopuszcza możliwość akredytacji instytucji oświatowych. Akredytowane instytucje spełniają szereg wymogów nałożonych przez WSKZ, które są weryfikowane podczas audytu.

Podstawowymi warunkami przystąpienia do procesu akredytacji WSKZ jest:
 

 • status instytucji oświatowej (firmy i spółki  nie mogą przystąpić do procesu)
   

 • posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w danym zakresie
   

 • realizacja kursów i szkoleń w oparciu o rozporządzenie MNiSW, MEN, MRPiPS oraz MSiT.
   

 • ważny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
   

 • certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015
   

 • referencje Urzędów Pracy (min. 10)
   

 • przejście audytu WSKZ z wynikiem pozytywnym

bottom of page