top of page

Administracja - studia I stopnia
 

Administracja i jej prawo reguluje wszystkie dziedziny życia obywatelskiego i społecznego - od kształcenia, poprzez opiekę zdrowotną, aż do prowadzenia wszelkich inwestycji, firm czy działań na rzecz gospodarki lokalnej. Zarówno instytucje publiczne, jak i firmy z sektora prywatnego stale poszukują absolwentów studiów administracyjnych, posiadając więc licencjat administracji będziesz mieć w ręku pożądany i perspektywiczny zawód.

419 zł

CZESNE JUŻ OD

Studia: administracja - czego uczymy?

Program studiów Administracja na WSKZ zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania przy wszelkich postępowaniach administracyjnych, w tym redagowania aktów i korespondencji urzędowej. Nasi studenci zgłębiają problematykę ściśle związaną ze sferą działalności administracji publicznej i samorządowej, poznają również podstawowe podstawy wiedzy prawniczej. Studia administracyjne pozwalą uzyskać kompetencje konieczne do stosowania prawa w obszarze administracji, wykorzystywania nowoczesnej technologii oraz narzędzi niezbędnych w funkcjonowaniu urzędów - w tym posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Wybierając specjalność w trakcie nauki, student może zdecydować się na więcej niż jedną z nich, co tylko poszerzy jego profil kompetencji. Do wyboru oferujemy:

 

 • Administracja publiczna,

 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • Administracja w sądownictwie i prokuraturze,

 • Zamówienia publiczne,

 • Administracja samorządowa,

 • Kontrola w administracji publicznej,

 • Polityka społeczna,

 • Zarządzanie w administracji.

 • Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej,

 • Dostępna administracja,

 • Zarządzanie partycypacyjne.


Nauka na administracji obejmuje także doskonalenie kompetencji społecznych, takich jak:  autoprezentacja, swoboda wypowiedzi, merytoryczne prowadzenie dyskusji czy asertywność. Studenci poznają również obowiązki zawodowe urzędników i zasady etyki pracy w tym zawodzie, dzięki czemu są gotowi szybko i sprawnie wdrożyć się w nowe środowisko pracy.

Wybierz administracja kierunek na WSKZ!

To studia przygotowujące do pracy również w zagranicznych instytucjach.

 

Licencjat administracji zapewnia naszym studentom wszechstronny rozwój osobisty. Poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kompetencji, umożliwia absolwentom spełnienie wymogów konkurencyjnego rynku pracy nie tylko w wymiarze regionalnym, lecz także krajowym. Program nauczania pozwala również na uzyskanie wiedzy związanej z rozwojem i zasadami funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej, co w połączeniu z uzyskaniem tytułu licencjata oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzającego uzyskanie poziomu VI w Europejskiej Ramie Kwalifikacji - umożliwi kontynuowanie nauki również za granicą. 


Studia administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego to nauka na Uczelni spełniającej zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania. Liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015 potwierdza jakość i skuteczność naszych metod kształcenia, a nasi studenci w trakcie nauki otrzymują legitymację studencką oraz 180 punktów ECTS.

Administracja nowocześnie - odkryj nowe podejście

Administracja - kierunek kojarzony głównie z pracą biurową jako urzędnik, niekoniecznie taką musi być - wszystko zależy od Ciebie! Przygotujemy Cię do rozwijania swojego potencjału zarówno w dynamicznie rozwijającej się administracji publicznej, jak również do budowania kariery specjalisty w korporacjach finansowych lub obszarze administracji i zarządzania projektami. Będziesz także przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Wysoka jakość kształcenia, ale na Twoich warunkach!

Administracja studia online w WSKZ to możliwość nauki wykorzystującej nowoczesne metody nauczania, w których nasza Uczelnia jest liderem. Część zajęć możesz realizować za pomocą naszej platformy internetowej, co znacznie ułatwia organizowanie swojego życia poza nauką. Dyplom uzyskany po ukończeniu kształcenia niczym nie różni się od uzyskanego po klasycznych studiach, zyskujesz za to komfort i możliwość wszechstronnego rozwoju.   


Jeśli chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie administracji publicznej otwartej dla obywateli, kreować przedsiębiorczość i współdziałać na rzecz społeczności będąc liderem w stale zmieniających się przepisach - wybierz studia na WSKZ!

bottom of page