Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

650px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.p

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia działająca od ponad 20 lat. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni pod numerem 208. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów zawodowych oraz innego kształcenia nadających uprawnienia zawodowe zgodne z wymogami:
 

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  • Ministra Edukacji Narodowej,

  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej