uczelnia-wskz-onas.webp
650px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.p

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia działająca od ponad 20 lat. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni RAD-on, pod numerem 208. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami, uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów zawodowych oraz innego typu form kształcenia, nadających uprawnienia zawodowe, zgodne z rozporządzeniami:
 

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  • Ministra Edukacji Narodowej,

  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej