top of page

Internal security
 

First-cycle studies in the field of internal security last six semesters and end with obtaining the professional bachelor's degree. The program concept has been formulated in a way that allows students to gain a thorough knowledge of counteracting threats to public safety. Studies in the field of internal security are a didactic offer that responds to the current challenges of the modern state, the geopolitical situation and the current needs of the labor market (which is constantly looking for high-class specialists in the field of broadly understood security). Internal security is a study dedicated to all those who associate their professional future with institutions subordinate to the ministries of public administration, labor and social policy, administration and digitization, national defense or internal affairs.
 

We offer students: our own, experienced research and teaching staff, extensive achievements in educating students and organizing apprenticeships, a modern didactic base and a specialist book collection updated on an ongoing basis with new publications. Specialized teaching staff with many years of experience, including in uniformed services, law practitioners and psychologists, guarantee the quality of classes.  
 

The bachelor's degree program is interdisciplinary. It combines issues in the field of security sciences, legal sciences, economic and psychological sciences. The content of education selected with special care includes, among others: issues related to: public administration, internal security systems and institutions, public safety management in Poland and in the world, internal security in the EU, tactics of combating economic and criminal crime, mediation and negotiation tactics and techniques, as well as victimology and criminology.
 

The study program created in this way allows our graduates to continue their studies at master's studies and to take up professional duties. Internal security is a course that allows our graduates to gain knowledge, valuable skills, and the necessary professional qualifications to work in security sectors, in uniformed services, and organizations working for internal security.
 

A graduate of internal security is a high-class specialist capable of taking up employment in various institutions and services of the public administration sector (central and local government), as well as in the private sector. The studies prepare for work and professional development in various services, inspections and guards closely related to the security sector, but also in the entire labor market, where the issue of safety is an increasingly attractive goal of professional activity.
 

The graduate has in-depth knowledge of legal, social, political and psychological issues as well as the ability to confront it with elements of reality influencing the state of internal security and public order. The specificity of professions related to the protection of public safety and order is related to the ability to work in crisis and stress conditions, the ability to prioritize tasks and resolve doubts related to the professional work, for which our graduate will be prepared.
 

A graduate of internal security studies will be able to take up employment, among others. in: Police, Border Guard, State Fire Service, National Tax Administration, Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Polish Army, Central Anticorruption Bureau, Road Transport Inspection, companies for the protection of persons and property, detective agencies, crisis management departments, city and commune guards .

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek kształcący wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa, gotowych na wyzwania współczesnego państwa, sytuacji geopolitycznej oraz administracji i obronności kraju. Studia adresowane są do osób pragnących rozwijać karierę zawodową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, w instytucjach podległych resortom spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej, a także firmach sektora prywatnego.

399 zł

CZESNE JUŻ OD

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
- aktualny trend w nowoczesnej formie

 

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne to pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy w Policji, służbach specjalnych czy organach bezpieczeństwa. Równocześnie - będąc kierunkiem interdyscyplinarnym - studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne gwarantują uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz w Straży Granicznej, miejskiej, w służbach ratowniczych, firmach ochroniarskich czy podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem, w tym w sektorach IT zajmujących się bezpieczeństwem w sieci (cyberbezpieczeństwem). 


Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne na WSKZ to nauczanie hybrydowe - co oznacza, że część zajęć - 75% - odbywa się na Uczelni, a pozostałe 25% - za pomocą nowoczesnych technik i metod kształcenia w formie online. Pozwala to na studia dopasowane do potrzeb studenta, z zachowaniem wysokiej jakości nauczania, stałym dostępem do niezbędnych materiałów i dostosowaniem czasu nauki do swojego trybu życia. Dzięki temu podjęcie studiów i uzyskanie wymarzonej pracy jest w zasięgu każdego, kto pragnie zwiększać swoje kwalifikacje - także w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia, które kształcą specjalistów

W trakcie nauki na kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne studenci zdobywają rozległą wiedzę z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochrony granic, ludności oraz zarządzania kryzysowego. Uczą się, jak przeciwdziałać zagrożeniom w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej, oraz jakie mogą stosować techniki mediacji i negocjacji. W dobie różnego rodzaju zagrożeń, które poprzez Internet i szybki rozwój AI są coraz bardziej wyrafinowane, wykwalifikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa są szczególnie cenieni przy działaniach obronnych. Sprawna praca w grupie oraz szybkie podejmowanie celnych decyzji to kolejne umiejętności, które przydadzą się również w codziennym życiu.

Droga do dyplomu - czego uczymy na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - kierunek, na który decyduje się coraz więcej studentów, to nie tylko ciekawy, ale i przyszłościowy wybór, który pozwoli na realizację marzeń i poczucie sprawczości w temacie obronności kraju. Absolwent kończący studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne wie, jak dbać o bezpieczeństwo ludzi, mienia

i przestrzeni, a ponieważ w trakcie nauki może wybrać specjalność, która dodatkowo rozwinie jego wiedzę

o dodatkowe aspekty, może zostać specjalistą w dziedzinie (do wyboru):

 

  • Zarządzanie kryzysowe

  • Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

 

Zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju to bardzo istotne elementy, stanowiące o funkcjonowaniu państwa. Dlatego też studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne na WSKZ prowadzimy we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z dziedzin obronności i bezpieczeństwa; nasi wykładowcy mają doświadczenie w pracy w resortach, instytucjach i organizacjach, dzięki czemu przekazują studentom wiedzę popartą praktyką zawodową. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie poziomu VI w Europejskiej Ramie Kwalifikacji - co umożliwi kontynuowanie nauki również za granicą.
 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach

i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne. Jeśli więc planujesz podjąć zatrudnienie w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym bądź też pragniesz rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie - te studia są właśnie dla Ciebie!

bottom of page