top of page

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek kształcący wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa, gotowych na wyzwania współczesnego państwa, sytuacji geopolitycznej oraz administracji i obronności kraju. Studia adresowane są do osób pragnących rozwijać karierę zawodową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, w instytucjach podległych resortom spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej, a także firmach sektora prywatnego.

399 zł

CZESNE JUŻ OD

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
- aktualny trend w nowoczesnej formie

 

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne to pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy w Policji, służbach specjalnych czy organach bezpieczeństwa. Równocześnie - będąc kierunkiem interdyscyplinarnym - studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne gwarantują uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz w Straży Granicznej, miejskiej, w służbach ratowniczych, firmach ochroniarskich czy podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem, w tym w sektorach IT zajmujących się bezpieczeństwem w sieci (cyberbezpieczeństwem). 


Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne na WSKZ to nauczanie hybrydowe - co oznacza, że część zajęć - 75% - odbywa się na Uczelni, a pozostałe 25% - za pomocą nowoczesnych technik i metod kształcenia w formie online. Pozwala to na studia dopasowane do potrzeb studenta, z zachowaniem wysokiej jakości nauczania, stałym dostępem do niezbędnych materiałów i dostosowaniem czasu nauki do swojego trybu życia. Dzięki temu podjęcie studiów i uzyskanie wymarzonej pracy jest w zasięgu każdego, kto pragnie zwiększać swoje kwalifikacje - także w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia, które kształcą specjalistów

W trakcie nauki na kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne studenci zdobywają rozległą wiedzę z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochrony granic, ludności oraz zarządzania kryzysowego. Uczą się, jak przeciwdziałać zagrożeniom w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej, oraz jakie mogą stosować techniki mediacji i negocjacji. W dobie różnego rodzaju zagrożeń, które poprzez Internet i szybki rozwój AI są coraz bardziej wyrafinowane, wykwalifikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa są szczególnie cenieni przy działaniach obronnych. Sprawna praca w grupie oraz szybkie podejmowanie celnych decyzji to kolejne umiejętności, które przydadzą się również w codziennym życiu.

Droga do dyplomu - czego uczymy na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - kierunek, na który decyduje się coraz więcej studentów, to nie tylko ciekawy, ale i przyszłościowy wybór, który pozwoli na realizację marzeń i poczucie sprawczości w temacie obronności kraju. Absolwent kończący studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne wie, jak dbać o bezpieczeństwo ludzi, mienia

i przestrzeni, a ponieważ w trakcie nauki może wybrać specjalność, która dodatkowo rozwinie jego wiedzę

o dodatkowe aspekty, może zostać specjalistą w dziedzinie (do wyboru):

 

  • Zarządzanie kryzysowe

  • Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

 

Zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju to bardzo istotne elementy, stanowiące o funkcjonowaniu państwa. Dlatego też studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne na WSKZ prowadzimy we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z dziedzin obronności i bezpieczeństwa; nasi wykładowcy mają doświadczenie w pracy w resortach, instytucjach i organizacjach, dzięki czemu przekazują studentom wiedzę popartą praktyką zawodową. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie poziomu VI w Europejskiej Ramie Kwalifikacji - co umożliwi kontynuowanie nauki również za granicą.
 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach

i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne. Jeśli więc planujesz podjąć zatrudnienie w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym bądź też pragniesz rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie - te studia są właśnie dla Ciebie!

bottom of page