top of page
Publiczny mówca

WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIĄ

Zapraszamy do współpracy z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego firmy, instytucje oraz organizacje pozarządowe. Współpraca może przyjąć różne formy:

Wspólną organizację konferencji naukowych i branżowych oraz wykłady otwarte dla studentów i przedstawicieli instytucji partnerskich

Promocja marki wśród studentów

Rekomendację najlepszych kandydatów do pracy w instytucjach partnerskich

Przygotowanie preferencyjnych ofert dla instytucji partnerskich w przypadku wysyłania pracowników na studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Webinary przedstawiające praktyczne aspekty pracy zawodowej w instytucjach partnerskich

Organizację obowiązkowych praktyk zawodowych oraz staży dla studentów

Kooperacja przy tworzeniu projektów studenckich oraz pisania prac dyplomowych

Doradztwo merytoryczne w ramach przygotowań nowych programów studiów oraz modyfikacji już realizowanych

Organizację wizyt studyjnych dla studentów i absolwentów

Zamieszczanie ofert pracy dla studentów i absolwentów na terenie Uczelni oraz poprzez systemy teleinformatyczne

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje form współpracy. Firmy, instytucje oraz organizacje zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu przez adres mailowy:

wspolpraca@wskz.pl

bottom of page