top of page
wskz-magister.webp

Studia II stopnia magisterskie

Studia drugiego stopnia (trwają od 1,5 roku do 2 lat) są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia celem zdobycia tytułu zawodowego magistra. Ukończenie studiów drugiego stopnia jest wymagane do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 90 punktów ECTS. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry.

Uczelnia wyższa WSKZ od blisko 20 lat zajmuje się realizacją studiów i przez ten czas wypracowała niezawodne metody nauczania, które odpowiadają dzisiejszym potrzebom rynku i samym studentom. Dotyczy to zarówno formy prowadzenia studiów jak i wysokiego poziomu edukacji.

Obecnie nabór na studia II stopnia jest zamknięty.

 

bottom of page