top of page

Warunki przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego z siedzibą: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz pod adres: kontakt@wskz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego,
Instytucje oświatowe prowadzone przez organ prowadzący,
partnerzy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego oraz organu prowadzącego wykonujący na jego rzecz zadania na podstawie osobnych umów.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), w celu jak najlepszej personalizacji oferty poprzez propozycję wyboru typu szkoły, profilu kształcenia, specjalności czy systemu nauki.

bottom of page