top of page

Kryminologia - studia I stopnia
 

Kryminologia jest ściśle związana z prawem karnym i zajmuje się czynnikami społeczno–behawioralnymi wpływającymi na zjawiska przestępczości. Aby zajmować się nią zawodowo, niezbędne jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, którą można uzyskać podejmując studia Kryminologia na naszej Uczelni. 

Studia kryminologii mają na celu wykształcenie specjalistów niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z przestępczością i zjawiskami patologicznymi w ramach m.in. instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego i innych służb mundurowych.

419 zł

CZESNE JUŻ OD

Kryminologia - co to właściwie za kierunek?

Kryminologia to kierunek studiów z obszaru nauk społecznych, którego program kształcenia zawiera głównie zagadnienia z zakresu prawa i socjologii, z elementami psychologii. 

Ten interdyscyplinarny kierunek kształci studentów m.in. w zakresie bezpieczeństwa, identyfikowania przejawów przestępczości i mechanizmów jej zwalczania, a także w umiejętnościach analizowania zagrożeń i formułowania programów prewencyjnych.

Kierunek: kryminologia - wiedza dla przyszłych specjalistów

Kryminologia - studia na naszej Uczelni to specjalistyczne kształcenie, podczas którego studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii czy socjologi, niezbędną do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Poznają również różnego rodzaju techniki śledcze, proces tworzenia profilu przestępcy, rekonstrukcji zdarzeń czy badania poszlak. 


Przykładowe przedmioty, które obejmuje program kierunku kryminologii:

 

 • Mediacje i negocjacje,

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,

 • Prawo karne materialne i procesowe,

 • Cyberbezpieczeństwo,

 • Kryminalistyka,

 • Przestępczość zorganizowana,

 • Profilowanie kryminalne,

 • Przestępczość seksualna,

 • Psychologia sądowa.

 

Dodatkowo po ukończeniu III semestru studenci wybierają moduł specjalnościowy, w którym chcieliby się szerzej rozwijać: 

 

 • Kryminalistyka i zwalczanie przestępczości, lub

 • Patologie społeczne i ochrona ofiar.


Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia równoczesne studiowanie kliku specjalności, dzięki czemu absolwent znacznie zwiększa profil kompetencji zawodowych.

Studia kryminologia i możliwości po dyplomie

Praca kryminologów jest niezbędna w sektorach odpowiadających za bezpieczeństwo - ich praca jest pomocna w tworzeniu i stanowieniu prawa karnego oraz w wyszukiwaniu słabych punktów organów odpowiedzialnych za ochronę osób i mienia. Absolwenci kryminologii przygotowani są do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych, takich jak: Policja, ABW, Krajowa Administracja Skarbowa, wymiar sprawiedliwości, a także w sektorze prywatnym, świadczącym np. usługi detektywistyczne czy z zakresu ochrony osób i mienia. To idealny kierunek nie tylko dla osób, które interesują się tematyką bezpieczeństwa, ale także dla tych, którzy już pracują w tym obszarze i chciałyby zwiększyć swoje kompetencje (np. technik kryminologii).

Kryminologia na WSKZ - nowoczesna edukacja

W trakcie nauki studenci otrzymują legitymację studencką oraz dostęp do indywidualnego konta, wspierającego realizację nauki. Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza jakość i skuteczność naszych metod kształcenia.


Kryminologia studia to sześć semestrów nauki, a po jej ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie VI poziomu w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Wraz ze 180 punktami ECTS umożliwia to kontynuowanie studiów nie tylko w kraju, ale również za granicą.

bottom of page