top of page
biuro-karier-wskz.jpg

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier, które rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2022 roku, świadczy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu (na mocy podpisanego porozumienia) pomoc studentom i absolwentom WSKZ, zarówno tym rozpoczynającym karierę zawodową jak i tym funkcjonującym już na rynku pracy. Prowadzi działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową. Akademickie Biuro Karier w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia i pracownikami Dziekanatu jest odpowiedzialne za przeprowadzanie ankiet wśród studentów na temat: pracy nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz administracji WSKZ  i co semestr składać będzie do KJK gotowy raport z ich wynikami. Dodatkowo Akademickie Biuro Karier współpracuje z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych pracowników, zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, praktyk, staży zawodowych a także gromadzi aktualne informacje na temat rynku pracy. Biuro Karier monitoruje będzie również przebieg kariery absolwentów. Wyniki tych badań będą podstawą do weryfikacji i udoskonalania programów studiów, co przekładać się będzie na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb studentów i nowoczesnego rynku pracy.

Wsparcie oferowane przez Akademickie Biuro Karier dla studentów WSKZ:

  • gromadzenie oraz udostępnianie bazy ofert pracy, staży, praktyk lub wolontariatu;

  • organizacja szkoleń i warsztatów;

  • organizowanie praktyk dla studentów;

  • współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi;

  • wsparcie w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych;

  • monitorowanie karier zawodowych absolwentów;

  • bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym;

  • organizacja spotkań z pracodawcami.
     

Kontakt - Akademickie Biuro Karier

Inga Kulińska – inga.kulinska@wskz.pl 

bottom of page