top of page
wskz-biblioteka.jpg

Biblioteka

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego rozpoczęła tworzenie nowych zasobów bibliotecznych w oparciu o wskazaną przez nauczycieli akademickich w sylabusach literaturę podstawową i uzupełniającą. Zasoby te są konsekwentnie i systematycznie wzbogacane o nowe pozycje bibliograficzne. W związku z rozwojem Uczelni planowane jest poszerzanie zasobów bibliotecznych o literaturę z zakresu administracji, prawa, zarządzania, ekonomii oraz psychologii. Studenci, dzięki “Panelowi studenta” mają możliwość wypożyczenia książki nie wychodząc z domu. Wskazana przez nich pozycja jest zamawiana a następnie wysyłana drogą pocztową lub kurierem pod wskazany przez nich adres. Zwroty możliwe są w siedzibie Uczelni/Biblioteki, wrzutni ulokowanej w holu Uczelni lub opisaną powyżej drogą pocztową. 

Zgromadzony dotychczas zakres tematyczny monografii to: państwo i prawo, administracja, nauka o polityce i stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe bezpieczeństwa wewnętrznego, socjologia i psychologia, nauki humanistyczne (szczególnie podstawowe podręczniki z filozofii i etyki), zarządzanie państwem i instytucjami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dostęp do prasy został zapewniony metodą on-line. 

Uczelnia, prenumeruje następujące czasopisma: Technika Wojskowa Historia, Raport - Wojsko - Technika - Obronność, Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł, Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektu i Biznesu, Problemy Kryminalistyki.

Ponadto Uczelnia podpisała umowę na świadczenie usług biblioteczno-czytelniczych z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego. Biblioteka dysponuje aktualnymi zasobami z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i problematyki bezpieczeństwa państwa. Umowa obejmuje:

  •  udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie tradycyjnej oraz zdigitalizowanej (książki, czasopisma, bieżąca prasa);

  •  dostęp do baz danych oraz e-booków, będących w dostępie DBP;

  •  udostępnienie czytelni i jej zasobów bieżących.

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji zakupu książek do biblioteki poprzez wysłanie wiadomości na adres biblioteka@wskz.pl 

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek - Piątek od 9.00 do 16.00

Sobota - Niedziela od 9.00 do 14.00 (w terminach zjazdów)

Skanowanie książek i czasopism

Możliwe jest uzyskanie skanów książek i czasopism zgromadzonych w zasobach bibliotecznych poprzez zamówienie wysłane na adres mailowy: biblioteka@wskz.pl Każdy użytkownik biblioteki może zamówić tygodniowo skan maksymalnie 3 pozycji (do 30 stron każda). Czas oczekiwania na wykonane skany uzależniony jest od liczby zamówień w tygodniu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego przez osobę składającą zamówienie. 

Nie ma możliwości zamówienia skanów całych książek. Prosimy o zapoznanie się ze spisem treści oraz podanie dokładnych stron, których ma dotyczyć skan.  

Zwracanie wypożyczonych książek

Zwrotu dokonać można w siedzibie biblioteki w godzinach jej otwarcia. W pozostałym czasie skorzystać można z wyrzutni, znajdującej się w holu budynku. Możliwe jest również zwrócenie książek drogą pocztową. 

 

Wszyscy studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z wydłużonego terminu wypożyczenia książek. Dozwolone jest wypożyczenie na maksymalnie 6 tygodni. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie pełnomocnika studenta, który ma możliwość korzystać z zasobów biblioteki oraz wypożyczać/oddawać książki w zastępstwie. Pełnomocnictwo jest wymagane w formie pisemnej (wzór znajduje się w „Panelu Studenta” oraz jest dostępny w bibliotece) i jest wydawane na określony czas. Pełnomocnictwo może w każdej chwili zostać wycofane. 

BIBLIOTEKA

PUBLIKACJE NAUKOWE

PUBLIKACJE

Kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu współuczestniczyła 
w wydaniu lub wydała następujące publikacje naukowe:

przestepczosc-zorganizowana.jpg

Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne
i kryminalno-kryminalistyczne

ISBN: 978-83-8270-097-8

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

czynnosci-operacyjno-rozpoznawcze.jpg

Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa w prawie krajowym

i międzynarodowym

ISBN: 978-83-8270-066-4

Paweł Łabuz, Jacek Kudła, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0011_Warstwa 6.jpg

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz.

ISBN: 978-83-8158-118-9

Paweł Łabuz

Wydawnictwo: C.H. BECK

ksiazka_0002_Warstwa 1.jpg

Nielegalna Imigracja w aspekcie kryminalistycznym kryminologicznym
i bezpieczeństwa państwa

ISBN: 9788380857773

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0004_Book Cover mockup (złączone).jpg

Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców

ISBN: 978-83-812-8123-2

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: C.H. Beck.pl

ksiazka_0003_Book Cover mockup (złączone).jpg

Handel ludźmi. Metody działania sprawców.

ISBN:  978-83-65096-22-7

Irena Malinowska

Wydawnictwo: WSB Poznań

ksiazka_0005_Book Cover mockup (złączone).jpg

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

ISBN: 978-83-80851-86-3

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_00.jpg

Przestępczość gospodarcza system zwalczania cz. 1 i 2

ISBN: 978-83-80855-88-5

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0006_Warstwa 2.jpg

Kryminologia

ISBN: 978-83-80856-62-2

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0010_Warstwa 5.jpg

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

ISBN: 978-83-80859-99-9

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0001_Book Cover mockup (złączone).jpg

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy

ISBN: 978-83-8085-845-9

Paweł Łabuz

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0009_Warstwa 4.jpg

Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych
i organizacji terrorystycznych

ISBN: 978-83-8235-643-4

Paweł Łabuz

Wydawnictwo: C.H. BECK

ksiazka_0008_Book Cover mockup (złączone).jpg

Stan prawny: 1 lutego 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o Policji, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo"

 

Zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, przypisy od Redakcji.

Irena Malinowska, Paweł Łabuz i inni

ksiazka_0007_Warstwa 3.jpg

Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń

Redakcja naukowa: Andrzej WarmińskiTomasz SafjańskiWaldemar Zubrzycki

Wydawnictwo: WSPol w Szczytnie

Paweł Łabuz — ROZDZIAŁ 2

Irena Malinowska — ROZDZIAŁ 3

OTWARTE BAZY NAUKOWE

google.jpg

Google
Scholar

springer open

Springer
Open

base

Bielefeld Academic Search Engine

bn.jpg

Biblioteka
Nauki

rds.jpg

Repozytorium Danych Społecznych

ceon

Repozytorium
Ceon

pbn.jpg

Polska Bibliografia Naukowa

BAZY NAUKOWE
bottom of page