wskz-biblioteka.jpg

Biblioteka

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego rozpoczęła tworzenie nowych zasobów bibliotecznych w oparciu o wskazaną przez nauczycieli akademickich w sylabusach literaturę podstawową i uzupełniającą. Zasoby te są konsekwentnie i systematycznie wzbogacane o nowe pozycje bibliograficzne. W związku z rozwojem Uczelni planowane jest poszerzanie zasobów bibliotecznych o literaturę z zakresu administracji, prawa, zarządzania, ekonomii oraz psychologii. Studenci, dzięki “Panelowi studenta” mają możliwość wypożyczenia książki nie wychodząc z domu. Wskazana przez nich pozycja jest zamawiana a następnie wysyłana drogą pocztową lub kurierem pod wskazany przez nich adres. Zwroty możliwe są w siedzibie Uczelni/Biblioteki, wrzutni ulokowanej w holu Uczelni lub opisaną powyżej drogą pocztową. 

Zgromadzony dotychczas zakres tematyczny monografii to: państwo i prawo, administracja, nauka o polityce i stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe bezpieczeństwa wewnętrznego, socjologia i psychologia, nauki humanistyczne (szczególnie podstawowe podręczniki z filozofii i etyki), zarządzanie państwem i instytucjami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dostęp do prasy został zapewniony metodą on-line. 

Uczelnia, prenumeruje następujące czasopisma: Technika Wojskowa Historia, Raport - Wojsko - Technika - Obronność, Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł, Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektu i Biznesu, Problemy Kryminalistyki.

Ponadto Uczelnia podpisała umowę na świadczenie usług biblioteczno-czytelniczych z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego. Biblioteka dysponuje aktualnymi zasobami z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i problematyki bezpieczeństwa państwa. Umowa obejmuje:

  •  udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie tradycyjnej oraz zdigitalizowanej (książki, czasopisma, bieżąca prasa);

  •  dostęp do baz danych oraz e-booków, będących w dostępie DBP;

  •  udostępnienie czytelni i jej zasobów bieżących.

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji zakupu książek do biblioteki poprzez wysłanie wiadomości na adres biblioteka@wskz.pl 

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek - Sobota od 9.00 do 16.00

Niedziela - nieczynne

Skanowanie książek i czasopism

Możliwe jest uzyskanie skanów książek i czasopism zgromadzonych w zasobach bibliotecznych poprzez zamówienie wysłane na adres mailowy: biblioteka@wskz.pl Każdy użytkownik biblioteki może zamówić tygodniowo skan maksymalnie 3 pozycji (do 30 stron każda). Czas oczekiwania na wykonane skany uzależniony jest od liczby zamówień w tygodniu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego przez osobę składającą zamówienie. 

Nie ma możliwości zamówienia skanów całych książek. Prosimy o zapoznanie się ze spisem treści oraz podanie dokładnych stron, których ma dotyczyć skan.  

Zwracanie wypożyczonych książek

Zwrotu dokonać można w siedzibie biblioteki w godzinach jej otwarcia. W pozostałym czasie skorzystać można z wyrzutni, znajdującej się w holu budynku. Możliwe jest również zwrócenie książek drogą pocztową. 

 

Wszyscy studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z wydłużonego terminu wypożyczenia książek. Dozwolone jest wypożyczenie na maksymalnie 6 tygodni. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie pełnomocnika studenta, który ma możliwość korzystać z zasobów biblioteki oraz wypożyczać/oddawać książki w zastępstwie. Pełnomocnictwo jest wymagane w formie pisemnej (wzór znajduje się w „Panelu Studenta” oraz jest dostępny w bibliotece) i jest wydawane na określony czas. Pełnomocnictwo może w każdej chwili zostać wycofane. 

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu współuczestniczyła 
w wydaniu lub wydała następujące publikacje naukowe:

przestepczosc-zorganizowana.jpg

Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne
i kryminalno-kryminalistyczne

ISBN: 978-83-8270-097-8

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

czynnosci-operacyjno-rozpoznawcze.jpg

Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa w prawie krajowym

i międzynarodowym

ISBN: 978-83-8270-066-4

Paweł Łabuz, Jacek Kudła, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0011_Warstwa 6.jpg

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz.

ISBN: 978-83-8158-118-9

Paweł Łabuz

Wydawnictwo: C.H. BECK

ksiazka_0002_Warstwa 1.jpg

Nielegalna Imigracja w aspekcie kryminalistycznym kryminologicznym
i bezpieczeństwa państwa

ISBN: 9788380857773

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0004_Book Cover mockup (złączone).jpg

Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców

ISBN: 978-83-812-8123-2

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: C.H. Beck.pl

ksiazka_0003_Book Cover mockup (złączone).jpg

Handel ludźmi. Metody działania sprawców.

ISBN:  978-83-65096-22-7

Irena Malinowska

Wydawnictwo: WSB Poznań

ksiazka_0005_Book Cover mockup (złączone).jpg

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

ISBN: 978-83-80851-86-3

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_00.jpg

Przestępczość gospodarcza system zwalczania cz. 1 i 2

ISBN: 978-83-80855-88-5

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0006_Warstwa 2.jpg

Kryminologia

ISBN: 978-83-80856-62-2

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0010_Warstwa 5.jpg

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

ISBN: 978-83-80859-99-9

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0001_Book Cover mockup (złączone).jpg

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy

ISBN: 978-83-8085-845-9

Paweł Łabuz

Wydawnictwo: Difin

ksiazka_0009_Warstwa 4.jpg

Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych
i organizacji terrorystycznych

ISBN: 978-83-8235-643-4

Paweł Łabuz

Wydawnictwo: C.H. BECK

ksiazka_0008_Book Cover mockup (złączone).jpg

Stan prawny: 1 lutego 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o Policji, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo"

 

Zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, przypisy od Redakcji.

Irena Malinowska, Paweł Łabuz i inni

ksiazka_0007_Warstwa 3.jpg

Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń

Redakcja naukowa: Andrzej WarmińskiTomasz SafjańskiWaldemar Zubrzycki

Wydawnictwo: WSPol w Szczytnie

Paweł Łabuz — ROZDZIAŁ 2

Irena Malinowska — ROZDZIAŁ 3

OTWARTE BAZY NAUKOWE

google.jpg

Google
Scholar

springer open

Springer
Open

base

Bielefeld Academic Search Engine

bn.jpg

Biblioteka
Nauki

rds.jpg

Repozytorium Danych Społecznych

ceon

Repozytorium
Ceon

pbn.jpg

Polska Bibliografia Naukowa