Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia działająca od blisko 20 lat. Rok powstania uczelni to 2001 rok. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni pod numerem 208. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia studiów podyplomowych nadających uprawnienia zawodowe zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby runku, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia realizację studiów podyplomowych pedagogicznych w formie online. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół wykładowców, pozwala studentom realizować studia podyplomowe w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego po zaliczeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW. Świadectwo potwierdza uzyskanie uprawnień do podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela.

KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ

Kontakt

Tel: +22 263 90 53

Email: kontakt@wskz.pl

Adres

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl

© 2019 Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego