Zaplanowane konferencje

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi aktywny ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem
są liczne konferencje naukowe, które organizujemy we współpracy
z renomowanymi uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy.

 

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów ścigania i służb z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z walką z przestępczością środowiskową w Polsce i na świecie zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki oraz działań w zakresie legislacyjnym oraz w celu wypracowania mechanizmów skoordynowanej współpracy pomiędzy wyspecjalizowanymi służbami.

 

Konferencje naukowe skupiają środowisko naukowców oraz praktyków. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy i rozwiązania. W konferencjach organizowanych przez WSKZ biorą udział również przedstawiciele organów ścigania a także przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Konferencja naukowa pt. "Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich"

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego, Kielce, 29 czerwca 2022 r.

Szczegóły konferencji (PL) >

Image by Curioso Photography

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. "Problematyka ekspertyz sądowych w sferze psychologiczno-psychiatrycznej i ich wykorzystanie
w procesie sądowym"

Uśmiechnięty prawnik

I Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesne wyzwania w aspekcie przestępczości środowiskowej – gospodarka odpadami"

Wrocław, 23 marca 2022 r. | ONLINE

Zanieczyszczony ocean z tworzyw sztucznych

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego będzie uczestniczyła jako  partner w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej organizowanej przez Kirowogradzki Instytut Naukowo-Badawczy - Centrum Ekspertów Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Aktualne zagadnienia dotyczące doskonalenia działań w zakresie kryminalistyki oraz organów ścigania.

 

Kirowograd, Ukraina, 25 marca 2022 | ONLINE

Szczegóły konferencji (PL) >
Деталі конференції (UA) >

śledczy

Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja dla studentów, doktorantów  i naukowców  on-line, pt. „DYSKUSJE EKONOMICZNO-PRAWNE

konferencja-wskz.jpg