Instytut Ekonomii


Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne - licencjat


Studia stacjonarne i niestacjonarne.

SPECJALNOŚCI:

 • służby policyjne i specjalne

 • detektywistyka i ochrona osób i mienia

 • stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • zarządzanie  kryzysowe i przygotowania obronne państwa

 • zarządzanie bezpieczeństwem


Kandydaci na studia składają komplet dokumentów, w tym: 

 • świadectwo dojrzałości

 • wypełnione podanie

 • kserokopia dowodu osobistego

 • 2 fotografie (1 w wersji elektronicznej)

 • dowód opłaty rekrutacyjnej 

Kontakt

Tel: +22 263 90 53

Email: kontakt@wskz.pl

Adres

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl

© 2019 Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego