Kadra

Chlubą uczelni jest wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia. W wielu przypadkach są to znani profesorowie i doktorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Uniwersytetu w Rzeszowie, Politechniki w Lublinie, Politechniki w Rzeszowie, oraz Uniwersytetów z Ukrainy.

Instytut Ekonomii
  

 1. prof. dr hab. Dajnowski Jurij

 2. prof. dr hab. inż. Hudym Wasyl

 3. prof. dr hab. Mizyuk Bohdan

 4. prof. nadzw dr hab. Cilecki Eugeniusz

 5. dr Henryk Fedewicz

 6. dr Ryszard Gł‚ukowski

 7. dr Kawecki Andrzej

 8. dr Kaczanowski Jan

 9. dr Mał‚ek Stanisław.

 10. dr Tomasz Józef Barański.

 11. dr Bogdan Ogonowski.

 12. dr Grzegorz Zając

 13. mgr Knyshyk Natalija

 14. mgr inż. Piotr Kisiel

 15. mgr inż.  Artur Olszański

 16. mgr Stanisław Kolanko

Kontakt

Tel: +22 263 90 53

Email: kontakt@wskz.pl

Adres

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl

© 2018-2020 Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego