Akredytacja WSKZ

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w trosce o najwyższą jakość kształcenia dopuszcza możliwość akredytacji instytucji oświatowych. Akredytowane instytucje spełniają szereg wymogów nałożonych przez WSKZ, które są weryfikowane podczas audytu.

Podstawowymi warunkami przystąpienia do procesu akredytacji WSKZ jest:
 

 • status instytucji oświatowej (firmy i spółki  nie mogą przystąpić do procesu)
   

 • posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w danym zakresie
   

 • realizacja kursów i szkoleń w oparciu o rozporządzenie MNiSW, MEN, MRPiPS oraz MSiT.
   

 • ważny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
   

 • certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015
   

 • referencje Urzędów Pracy (min. 10)
   

 • przejście audytu WSKZ z wynikiem pozytywnym